Escrits d'estètica

Filosofia: metafisica y ontologia
978-84-7612-045-3
CASTELLANO
294
LAERTES CATALA